Veľký Choč, najvyšší vrch Chočských vrchov, vysoký 1611 m.n.m., ponúka jeden z najkrajších výhľadov na Slovensku. Tvorí ho súvislý masív budovaný dolomitmi a vápencami, so značne strmými svahmi, zalesnenými prevažne smrekovými lesmi a  na najvyšších častiach kosodrevinou.  Nižšie časti majú miernejší sklon a zaoblenejšie formy.

Na vrchol vedie strmý, namáhavý výstup s veľkým prevýšením buď poľanou Drapáč (dolná časť západného hrebeňa Choča) alebo rozsiahlymi lúkami Žimerová a trávnatým sedlom Vráca (vysoko položené trávnaté sedlo na južnom hrebeni Choča).

Najznámejšou trasou je výstup z obce Valaské Dubové, ktorá sa nachádza 8km severne od Ružomberka (za Likavkou, smerom na Oravu). Tento vrchol navštevovali a ospevovali aj viacerí slovenskí básnici, napríklad P. O. Hviezdoslav, ktorý pochádzal z neďalekého Vyšného Kubína.

 

Veľký Choč bol oddávna významným orientačným bodom na obchodnej ceste spájajúcej Podunajsko s Pobaltím. Nie náhodou sa v jeho blízkosti nachádzajú bohaté archeologické náleziská (Hradiská na Prednom Choči, Mníchu, Tupej či Ostrej skale).

V susedstve sa našlo žiarové pohrebisko z halštatskej doby. Na Ostrej skale sa nachádzalo valom opevnené halštatské a laténske sídlisko, ktoré sa neskôr premenilo na sídlisko púchovskej kultúry. Stredovek symbolizuje hrad Likava nachádzajúci sa na južnom úpätí masívu Veľkého Choča. Postavili ho na stráženie priechodu cez Váh a obchodnej cesty do Poľska.

Autor:Matúš Kekely

Photos:František Kekely

 

 

 

 

 

 

 

Tags: 
Slovensko
Zdroj: 
nizketatry.sk, cestovanie.sme.sk